Hoe mensen met laaggeletterdheid te helpen

By | March 22, 2022

Hoe mensen met laaggeletterdheid te helpen

Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en interpreteren van informatie, wat hen belemmert om deel te nemen aan de economie, hoger onderwijs te volgen en deel te nemen aan de samenleving. Deze problemen maken sociale mobiliteit moeilijk en maken de samenleving oneerlijk. Een laaggeletterd persoon kan moeite hebben met het begrijpen van borden, prijsetiketten of formulieren, maar het is een algemene ervaring die iedereen meemaakt. Daarnaast hebben mensen met een lage lees- en schrijfvaardigheid vaak een laag zelfbeeld.

laaggeletterdheid

Mensen met laaggeletterdheid lucide zijn ook vaak impulsiever en onthouden complexe instructies en berichten mogelijk niet. Dit maakt het voor u essentieel om instructies te vereenvoudigen en zoveel mogelijk context te bieden. Een effectieve methode om mensen met laaggeletterdheid les te geven, is door materialen te maken in een vorm die hen aanspreekt. Als je bijvoorbeeld voeding gaat uitleggen, schrijf dan eerst de namen op van groenten die veel voedingsstoffen bevatten. Als de patiënt de context van een lijst niet kent, zal hij deze allemaal moeten onthouden.

Om laaggeletterde patiënten te helpen, maakt u eenvoudige formulieren met slechts een paar velden. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om in te vullen. Maak het formulier daarnaast zo kort mogelijk. Ontwerp het formulier indien mogelijk met validatie in het veld, zodat er minder velden nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat het formulier nauwkeurig wordt ingevuld door laaggeletterden. Zorg er daarnaast voor dat u voldoende tijd heeft om eventuele vragen van de patiënt te beantwoorden.

Site bezoeken voor meer info: https://hetsen-visschers.nl/