Ik heb een conflict in mijn werk; Wat zal ik doen?

By | July 21, 2021

Ik heb een conflict op het werk

Ik heb een conflict in mijn werk; Wat zal ik doen?

"Ik heb een conflict in mijn werk" is een veelgehoorde klacht die door veel mensen wordt gehoord, vooral in de huidige mondiale economische omgeving. De eerste stap bij het oplossen van een probleem is communicatie; bij een conflict is het echter essentieel dat beide betrokken partijen (de onderneming en de medewerkers) tot overeenstemming komen. Dit gebeurt meestal door middel van een open en eerlijke discussie, waarbij de bemiddelaar dit proces faciliteert. Vaak gaan de eerste gedachten tijdens een mediationsessie over de houding en het gedrag van beide betrokken partijen. Het is van vitaal belang dat beide partijen hun verlangens en overtuigingen communiceren om hun conflicten volledig aan te pakken mediator arbeidsconflict. Communicatie en open debat zijn van cruciaal belang voor het oplossen van conflicten, vooral als de betrokken partijen uit verschillende bedrijfstakken of werklocaties komen, en het is belangrijk dat elke partij haar eigen belangen boven de andere beschouwt.

Komen de betrokken partijen er niet uit, dan kan men ofwel naar een neutrale bemiddelaar ofwel naar een arbiter stappen. Bij arbeidsbemiddeling helpt een bemiddelaar eventuele geschillen tussen partijen op te lossen en hun arbeidsconflicten op te lossen. Wanneer een persoon of een organisatie bijvoorbeeld wordt beschuldigd van discriminerende praktijken, zullen ze hoogstwaarschijnlijk een juridische procedure willen vermijden of gedwongen worden om te getuigen voor een bevooroordeelde jury. Een mediator speelt hierin een belangrijke rol door het bieden van neutrale en objectieve begeleiding. Door neutraal advies te geven, helpt de mediator de partijen om weloverwogen beslissingen te nemen in plaats van een snelle en agressieve aanpak. Aan de andere kant, als iemand van mening is dat hij onterecht van zijn baan is ontslagen, kan hij ook advies inwinnen bij een arbiter, die vaak objectiever is dan een bemiddelaar, omdat hij meer op de hoogte is van de wet en hoe het op hen van toepassing is.

Arbitrage wordt soms gebruikt als er een geschil is over de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst. In deze situatie helpt een derde partij, meestal een neutrale bemiddelaar, de partijen bij het vinden van een alternatieve overeenkomst die het geschil op een eerlijke en beschaafde manier aanpakt. Indien gewenst kan de mediator de partijen ook helpen bij het onderhandelen over een minnelijke schikking. Ik heb een conflict in mijn werk; wat zal ik doen? Ik zou eerst advies inwinnen bij een professionele mediator, die ervaring heeft met het oplossen van dit soort conflicten. Als alternatief zou ik het advies inwinnen van een gekwalificeerde advocaat die ervaring heeft met het behandelen van arbeidsgerelateerde geschillen.

Voor meer info klik je deze site aan: The Oak Tree Mediators