Category Archives: Onderwijs

Hoe mensen met laaggeletterdheid te helpen

Hoe mensen met laaggeletterdheid te helpen Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en interpreteren van informatie, wat hen belemmert om deel te nemen aan de economie, hoger onderwijs te volgen en deel te nemen aan de samenleving. Deze problemen maken sociale mobiliteit moeilijk en maken de samenleving oneerlijk. Een laaggeletterd persoon kan moeite hebben met… Read More »

Schrijfstrategieën die leerlingen met laaggeletterdheid helpen

Schrijfstrategieën die leerlingen met laaggeletterdheid helpen Het probleem van laaggeletterdheid vorstelijk in de Verenigde Staten is wijdverbreid. Meer dan 4,5 miljoen jongvolwassenen hebben geen toegang tot school vanwege het ontbreken van een middelbare schooldiploma of GED. Hiervan vormen leerlingen met een achterstand op de kleuterschool het hoogste percentage voortijdige schoolverlaters. En in de Verenigde Staten… Read More »

Tips voor oudergesprekken met uw kinderen

Tips voor oudergesprekken met uw kinderen Praten met ouders is essentieel voor de vroege taalontwikkeling. U kunt ook met uw kind spelen en samen verhalen lezen. Dit zal helpen om de woordenschat van uw kind op te bouwen en hen te helpen de wereld om hen heen te begrijpen. Doe bijvoorbeeld alsof u de verteller… Read More »